Blue-WhiteIris

"Blue & White Iris"
oil on canvas
44" x 48"
SOLD


© Chimento Studio Inc. 2012